Tillbehör/Redskap

Drum to Bomag BW124AD

Stengrep-Gallerskopa 24206

Dala-Gripen DGM20 2118

Sopvals Ysta SV-210 5874

Sorteringsgrip Dalagrip DGS20

Gallerskopa RF 263088

Planeringsbalk SB 106898

Zoomplog Snowstar 18010

Adapter Gjerstad

V1000 Sorteringsskopa